Aktualności

Aktualności Zakładu Polityki Zdrowotnej

Z przyjemnością informujemy, że kolejny artykuł powstały w Zakładzie Polityki Zdrowotnej ukazał się w wysokopunktowanym czasopiśmie naukowym. Tekst dotyczący reform zdrowotnych na Ukrainie opublikowany został w czasopiśmie "Globalization and Health" (IF 3,031):

https://globalizationandhealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12992-018-0439-5


 

Uwaga!

moje konsultacje w dniu 5 marca 2018 są ODWOŁANE! Zainteresowane osoby zapraszam we wtorek 6 marca, w godz. 11.00-12.30.

 

Piotr Romaniuk


 

Nowe terminy konsultacji ze studentami dostępne są w zakładce "Dla studenta":

http://zpz.sum.edu.pl/?r=artykul/view&id=21

 


Nakładem Wydawnictwa SUM ukazała się monografia naukowa "Zdrowie publiczne w warunkach globalizacji" pod redakcją dr Krzysztofa Kaczmarka i mgr Katarzyny Brukało. W gronie autorów wybitni specjaliści z zakresu problematyki międzynarodowych problemów zdrowia. Zachęcamy do zakupu i lektury.

http://wydawnictwo.sum.edu.pl/product_info.php?cPath=54&products_id=168

 


Niezmiernie miło nam poinformować, że nowe publikacje Zakładu Polityki Zdrowotnej ukazały się w wysoko punktowanych, prestiżowych czasopismach naukowych! Zachęcamy do lektury:

http://www.biomedcentral.com/1472-6963/16/95

http://dx.doi.org/10.1016/j.healthpol.2016.02.011

 


 

 

Zachęcamy do zapoznania się z krótkim reportażem z wrześniowej 2 Konferencji Zdrowia Publicznego Państw Grupy Wyszehradzkiej, którą mieliśmy przyjemność organizować wraz z lubelską Fundacją Tygiel. 

 https://www.youtube.com/watch?v=KMb73vc1D6E

 


 

II Konferencja Zdrowia Publicznego Państw Grupy Wyszehradzkiej

Fundacja na Rzecz Promocji i Rozwoju Nauki TYGIEL, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach oraz Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego zapraszają wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w II Konferencji Zdrowia Publicznego Państw Grupy Wyszehradzkiej. 

Tematyka konferencji skupia się wokół problematyki związanej z adaptacją teoretycznych i praktycznych założeń zdrowia publicznego do wymagań współczesnych społeczeństw i wpływu jaki te społeczeństwa wywierają na definiowanie celów i działań w obszarze zdrowia publicznego. Wychodząc od powszechnie podzielanych poglądów na kluczowe uwarunkowania zdrowia, organizatorzy konferencji pragną zachęcić jej uczestników do dyskusji nad możliwościami rozwoju systemów zdrowia publicznego w aktualnych warunkach społeczno – ekonomicznych.

Konferencja stanowić będzie kontynuację współpracy nawiązanej pomiędzy Zakładem Polityki Zdrowotnej SUM, a Słowackim Towarzystwem Zdrowia Publicznego w ramach wcześniejszych projektów (projekt STEPS – 7 FP oraz dwa projekty realizowane przy wsparciu Funduszu Wyszehradzkiego).  Konferencja adresowana jest głównie do osób zawodowo działających w obszarze zdrowia publicznego: pracowników naukowych, lekarzy, pielęgniarek, pracowników służb sanitarno epidemiologicznych, pracowników administracji państwowej i samorządowej, przedstawicieli organizacji pozarządowych (w tym szczególnie organizacji pacjentów).

Honorowy patronat nad konferencją objęli Rektor Śląskiego uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz Prezydent Miasta Zabrze. Konferencja współfinansowana jest przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki. Więcej informacji dostępnych jest na stronie konferencji: www.v4-publichealth.eu 


 

 

W prestiżowym czasopiśmie naukowym "The Lancet Oncology" ukazał się komentarz autorstwa dr Tomasza Holeckiego z Zakładu Ekonomiki i Zarządzania w Ochronie Zdrowia oraz dr Piotra Romaniuka pt. "The oncological package: a new source of concern in Poland's health system"

Zachęcamy do lektury. Tekst odnaleźć można na stronie internetowej "The Lancet Oncology":

http://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(15)70030-6/abstract

 


 

 

 

Sukces na I Ogólnopolskim Sympozjum Biomedycznym ESKULAP

      Z ogromną radościa informujemy, iż mgr Katarzyna Brukało za prezentację pracy "Choroby cywilizacyjne- domena dobrobytu?" zdobyła II miejsce podczas I Ogólnopolskiego Sympozjum Biomedycznego ESKULAP, które odbywało się w dniach 6-7 grudnia 2014 roku w Lublinie.

Dyplom

 


 

Mgr Katarzyna Brukało członkiem Międzyresortowego Zespołu Koordynacyjnego Narodowego Programu Zdrowia

 

Niezmiernie miło nam poinformować, że mgr Katarzyna Brukało została członkiem Międzyresortowego Zespołu Koordynacyjnego Narodowego Programu Zdrowia. Tym samym nasz Zakład zyskał możliwość bezpośredniego wpływu na kreowanie polityki zdrowotnej w Polsce! 

 


 

 

 

 

Z przyjemnością informujemy, że ukazała się pozycja pt. "Wybrane zagadnienia z zakresu polityki zabezpieczenia społecznego" pod redakcją naukową Piotra Romaniuka i Krzysztofa Kaczmarka. Książka powstała przy czynnym udziale pracowników Zakładu Polityki Zdrowotnej, wspomaganych przez autorów z innych jednostek naukowych, a także praktyków zajmujących się polityką społeczną.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z książką, zarówno studentów, jak i wszystkie inne osoby zainteresowane przedmiotowymi kwestiami. Książkę nabyć można za pośrednictwem strony internetowej Wydawnictwa Śląskiego Uniweersytetu Medycznego w Katowicach:

http://wydawnictwo.sum.edu.pl/product_info.php?products_id=131

Studenci mają możliwość uzyskania dodatkowego atrakcyjnego rabatu na zakup pozycji.

 


 

 

 

 

Konferencje

 

 

W ostatnich tygodniach dr Piotr Romaniuk reprezentował Zakład Polityki Zdrowotnej na dwóch międzynarodowych konferencjach naukowych dotyczących zdrowia publicznego (Bangkok, 11-13 lipca) oraz zarządzania w ochronie zdrowia (Ateny, 23-26 czerwca). Na obydwu wygłoszone zostały ustne wystąpienia dotyczące w pierwszym przypadku efektywności reform zdrowotnych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz w drugim - klastryfikacji w ochronie zdrowia. Prezentacje, w szczególności pierwsza z wymienionych, spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem ze strony międzynarodowego grona słuchaczy, prowokując jednocześnie liczne pytania i komentarze rozwijane w trakcie rozmów kuluarowych.

 

Najważniejszym wydarzeniem konferencyjnym bieżącego roku będzie jednak listopadowa European Public Health Conference: 'Mind the gap: Reducing inequalities in health and health care'. Z dumą informujemy, iż w procesie selekcji do prezentacji zostały zakwalifikowane aż dwie prace zgłoszone przez pracowników Zakładu, w tym jedna jako prezentacja ustna.


 

 

SUKCES KOŁA STN ZPZ! :)

 

W dniach 22-23 V 2014 odbyła się IX Międzynarodowa i LIII Międzywydziałowa Konferencja Naukowa Studentów Uczelni Medycznych w Katowicach Ligocie. Z ogromną radością (i nieukrywaną dumą ;) )informujemy, iż w sesji Zdrowia Publicznego i Ochrony Zdrowia dwie prace wygłoszone przez członków naszego Koła zostały uhonorowane! :)

Więcej informacji w zakładce Koło STN


 

 

 

 W najnowszym numerze czasopisma "Menedżer Zdrowia" (nr 7/2013) odnaleźć można artykuł autorstwa dr Piotra Romaniuka pt. "Przeciętni wśród słabych". Tekst stanowi obszerną refleksję dotyczącą transformacji systemu zdrowotnego w Polsce w świetle danych ilustrujących jego efektywność na tle innych państw postkomunistycznych. Zachęcamy do lektury!

 


2013-12-16

Euroregionalna Konferencja - Turystyka Medyczna w Euroregionie PL-CZ-SK

W dniu 5 grudnia 2013 roku odbyła się w Ustroniu konferencja poświęcona dyrektywie Parlamentu Europejskiego w sprawie swobodnego przepływu usług medycznych. Organizatorem konferencji była Fundacja wspierania Sportu i Zdrowia z Wisły. W spotkaniu udział wzięli polscy i czescy przedstawiciele administracji publicznej, placówek ochrony zdrowia, jednostek badawczych oraz prywatni przedsiębiorcy.

Z ramienia Zakładu Polityki Zdrowotnej SUM w konferencji udział wzięli dr n. hum. Piotr Romaniuk oraz dr n. med. Krzysztof Kaczmarek. Doktor Romaniuk przedstawił uczestnikom konferencji szczegółową analizę zapisów dyrektywy i jej następstwa dla porządku prawnego Wspólnoty. Odniósł się także w swoim wystąpieniu do potencjalnych szans i zagrożeń, jakie niesie ze sobą wdrożenie zapisów dyrektywy. Doktor Kaczmarek zaprezentował uczestnikom ogólną charakterystykę i kierunek przemian własnościowych w sektorze ochrony zdrowia w Polsce. Wydział Zdrowia Publicznego SUM reprezentowany był na konferencji także przez dr n. ekon. Magdalenę Syrkiewicz – Świtałę, która w swoim wystąpieniu odniosła się do możliwości i ograniczeń w zakresie wykorzystania narzędzi marketingowych w placówkach ochrony zdrowia.

W trakcie spotkania poruszony został także temat budowania sieci placówek ochrony zdrowia w lecznictwie ambulatoryjnym. W szerszej dyskusji uczestnicy podnieśli również kwestię zatrudniania kadry medycznej z innych krajów UE. Konferencji towarzyszyła także prezentacja oferty czeskich klinik i ośrodków opiekuńczych.

 


 

 

 

W środę 13 listopada 2013 r. dr Piotr Romaniuk uczestniczył w międzynarodowej konferencji naukowej "W stronę zdrowego głosu i skutecznej komunikacji", gdzie, na zaproszenie organizatorów, wygłosił prelekcję pt. "Choroby narządu głosu jako problem zdrowotny nauczycieli: perspektywa systemowa. Skala, skutki, profilaktyka"

 

Konferencja zorganizowana przez Katedrę Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego odbyła się w siedzibie Wydziału Filologicznego UŚ i zbiegła się w czasie z inauguracją programu profilaktyki chorób narządu głosu "Jak mówić, żeby nie zaniemówić". Fotorelację z konferencji odnaleźć można pod poniższym adresem:

http://www.us.edu.pl/node/330661 


 

 

logo_stn

ZAPROSZENIE

 

Spotkanie organizacyjne Koła Naukowego STN
działającego przy Zakładzie Polityki Zdrowotnej odbędzie się
25 X 2013 roku o godzinie 12.45w siedzibie Zakładu (pokój
numer 9).

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych! 

 

 

?

 


?

 

2013-10-03

UWAGA!

Nowe terminy konsultacji pracowników Zakładu dostępne tutaj:

http://zpz.sum.edu.pl/?r=artykul/view&id=21

 

 


 

 

Zakład Polityki Zdrowotnej SUM na międzynarodowej konferencji zdrowia publicznego
w Koszycach

 

W dniach 9-10 maja br. w Koszycach na Słowacji odbyła się I Konferencja Zdrowia Publicznego Państw Grupy Wyszehradzkiej Adding Years to Life and Life to Years. W spotkaniu wzięło udział 116 uczestników z 11 krajów, wśród których znaleźli się przedstawiciele uczelni medycznych i instytutów badawczych, stowarzyszeń działających w obszarze zdrowia publicznego, przedstawiciele placówek ochrony zdrowia oraz organizacji pacjentów. Uczestnicy konferencji wielokrotnie podkreślali konieczność ściślejszej współpracy w gronie państw europejskich, które pomimo znacznych różnic społecznych, ekonomicznych i zdrowotnych obecnie stają przed tym samym wyzwaniem, jakie stanowi zjawisko szybkiego starzenia się społeczeństw. Na problem ten zwrócił uwagę m.in. prof. Walter Ricciardi, przewodniczący Europejskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego, zachęcając uczestników do odejścia od szablonowego sposobu myślenia o zdrowiu publicznym i poszukiwania innowacyjnych rozwiązań nadążających za szybkimi zmianami cywilizacyjnymi.

Program konferencji obejmował 14 sesji i warsztatów poświęconych takim zagadnieniom jak aktywne starzenie się, zdrowie publiczne dzieci i młodzieży, epidemiologia zdrowia publicznego, siedliskowa promocja zdrowia, nierówności społeczne i zdrowie grup marginalizowanych, choroby przewlekłe i ich wpływ na jakość życia, nowe wyzwania w obszarze zdrowia publicznego w państwach Grupy Wyszehradzkiej.

Istotny  wkład w przebieg konferencji mieli również pracownicy działającego w ramach Wydziału Zdrowia Publicznego SUM Zakładu Polityki Zdrowotnej. Ogółem pracownicy zakładu zaprezentowali cztery prace – dwie w formie wystąpień (prezentowanych przez dr Piotra Romaniuka i dr Krzysztofa Kaczmarka) i dwie kolejne w formie plakatu (prezentowane przez mgr Agnieszkę Białek-Dratwę i mgr Katarzynę Brukało). Ponadto dr Romaniuk oraz dr Kaczmarek zaangażowanie byli w prace Komitetu Naukowego i Komitetu Organizacyjnego konferencji, a także współprzewodniczyli czterem sesjom naukowym.

Konferencja stanowiła pierwsze tego typu spotkanie przygotowane w ramach współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej. Jej głównymi organizatorami były Słowackie Towarzystwo Zdrowia Publicznego (SAVEZ), Uniwersytet P.J. Safarika w Koszycach oraz słowackie Biuro Krajowe WHO. W ramach szerokiego partnerstwa w obrębie państw V4 do współpracy zaproszono także Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Collegium Medicum UJ w Krakowie oraz Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego. Spotkanie współfinansowane było ze środków grantu Funduszu Wyszehradzkiego w ramach projektu  Adding Years to Life and Life to Years, w którym z ramienia Śląskiego Uniwersytet Medycznego uczestniczył Zakład Polityki Zdrowotnej.

Galeria zdjęć

 


 

Konferencja naukowa

Adding Years to Life and Life to Years in V4 Countries

9-10 maja 2013, Koszyce, Słowacja

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z II komunikatem konferencyjnym oraz z programem konferencji. Osoby chcące uczestnczyć w konferencji proszone są o dokonanie rejestracji na stronie internetowej do 30 kwietnia.

 


 

Zaproszenie do udziału w konferencji naukowej:

Adding Years to Life and Life to Years in V4 Countries

9-10 maj 2013, Koszyce (Słowacja)

 

W związku z nawiązaniem przez Zakład Polityki Zdrowotnej SUM współpracy ze Słowackim Towarzystwem Zdrowia Publicznego (SAVEZ) oraz Uniwersytetem P.J. Safarika w Koszycach, mamy zaszczyt zaprosić wszystkich zainteresowanych na Pierwszą Konferencję Zdrowia Publicznego Państw Grupy Wyszehradzkiej, połączoną z Piątą Międzynarodową Konferencją Słowackiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego. Tematem przewodnim konferencji będzie hasło:

Adding Years to Life and Life to Years in V4 Countries.

Konferencja odbędzie się w dniach 9-10 maj 2013 w Koszycach. Termin zgłaszania abstraktów na konferencję upływa 15 stycznia 2013 roku.

Szczegółowe informacje dostępne są w komunikacie konferencyjnym oraz na stronie internetowej SAVEZ.

 

Organizatorzy konferencji:

Słowackie Towarzystwo Zdrowia Publicznego SAVEZ

Uniwersytet P. J. Safarika w Koszycach (Słowacja)

Słowackie Biuro Krajowe WHO

Europejskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego (EUPHA)

Towarzystwo Medycyny Społecznej i Zarządzania Ochroną Zdrowia, Czeskie Towarzystwo Medyczne im.  J. E. Purkyne

Narodowy Instytut Rozwoju Zdrowia (Węgry)

Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego

Zakład Polityki Zdrowotnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Collegium Medicum, Uniwersytet Jagiwlloński w Krakowie


 


X - lecie Wydziału Zdrowia Publicznego 

2012-10-26

23 października 2012 r. Wydział Zdrowia Publicznego świętował X-lecie swojego istnienia. Uroczystość ta była związana z otwarciem nowej siedziby Zakładu Żywienia Człowieka w Zabrzu Rokitnicy oraz z Festiwalem Nauki przygotowanym przez wykładowców oraz studentów WZP.

 

W czasie uroczystości goście mogli zapoznać się z nowymi pracowniami Zakładu Żywienia Człowieka w tym pracowni do analizy sensorycznej, analizy antoropometrycznej oraz laboratorium. 

 

W pracowniach technologicznych odbywały się zajęcia z edukacji żywieniowej dla dzieci przedszkolnych oraz szkolnych. Podczas festiwalu nauki swoje dokonania naukowe zaprezentowały wszystkie Studenckie Koła Naukowe WZP. Koło Naukowe Zakładu Polityki Zdrowotnej reprezentowała studentka zdrowia publicznego Natalia Góral. 

 

Siedziba Zakładu Żywienia Człowieka WZP w Zabrzu Rokitnicy

 

czytaj więcej: http://zpz.sum.edu.pl/?r=artykul/view&id=23 

 


×

Dane kontaktowe

ZAKŁAD POLITYKI ZDROWOTNEJ
Śląski Uniwersytet Medyczny

ul. Piekarska 18
41-902 Bytom

tel. 32 39 76 521 
e-mail: zpz@sum.edu.pl