Projekty międzynarodowe

Projekty zrealizowane we współpracy z partnerami z zagranicy

STEPS - STrengthening Engagement in Public health reSearch

Czas realizacji: 2009 - 2011

Źródło finansowania: 7 Program Ramowy Komisji Europejskiej

Koordynator projektu:

prof. Mark Mc Carthy, University College London

Zespół realizujący projekt w Polsce:

dr hab. n. med. Krzysztof Krajewski-Siuda - kierownik merytoryczny

dr n. med. Krzysztof Kaczmarek

STEPS to projekt mający na celu wzmocnienie zaangażowania organizacji społeczeństwa obywatelskiego w debatę nad problematyką badań z dziedziny zdrowia publicznego w nowych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Wśród celów szczegółowych projektu należy wymienić: zobrazowanie aktualnego stanu systemu badań w zdrowiu publicznym w państwach uczestniczących w projekcie, budowanie zaangażowania partnerów na rzecz badań zdrowia publicznego, promowanie współpracy szkoleniowej w Europie. W ramach projektu zorganizowano serię warsztatów dla organizacji pozarządowych, w trakcie których uczestnikom zaprezentowano możliwości włączenia się w działania badawcze oraz wykorzystania wyników badań do prowadzonej działalności. Do tej pory zasób wiedzy, doświadczeń i oczekiwań trzeciego sektora niezwykle rzadko był uwzględniany w prowadzeniu działalności badawczej, dlatego konsultacje zorganizowane podczas warsztatów stanowią szczególną wartość projektu. Warsztaty poprzedzono przeprowadzeniem ankiety wśród organizacji pozarządowych, pozwalającej na zobrazowanie dotychczasowych doświadczeń we współpracy z instytucjami naukowymi oraz sprecyzowanie obszarów zainteresowań tego typu podmiotów. Rezultaty projektu zaprezentowano na konferencji podsumowującej w Amsterdamie w 2011 r.

Realizatorzy projektu

 • University College London, Wielka Brytania
 • European Public Health Association, NIVEL, Holandia
 • Skalbes, Łotwa
 • PRAXIS Center for Policy Studies, Estonia
 • Public Health Association of Latvia, Łotwa
 • Koalicija “Galiu gyventi”, Litwa
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Polska
 • Obcianske Zdruzenie Slovenska Asociacia Verejneho Zdravia, Słowacja
 • Healthy Cities of the Czech Republic, Republika Czeska
 • Fact Foundation of Applied Social and Economic Sciences, Węgry
 • National Institute of Public Health, Słowenia
 • Fundatia Centrul Pentru Politici Si Servivii De Sanatate, Rumunia
 • Club “Economika 2000”, Bułgaria
 • Solidarity and Overseas Service Malta, Malta
 • Research Unit in Behaviour and Social Issues, Cypr

Strona internetowa: http://www.steps-ph.eu

 


PHLawFlu

Czas realizacji: 2009

Źródło finansowania: Program Zdrowia Publicznego UE

Koordynator projektu:

Professor Robyn Martin - University of Hertfordshire

Zespół realizujący projekt w Polsce:

dr n. hum. Piotr Romaniuk

 

Projekt koncentruje się na wykorzystaniu przepisów prawa jako narzędzia kontrolowania zagrożenia pandemią grypy ludzkiej a także ochrony populacji w przypadku zaistnienia zjawiska pandemii. W ramach projektu zorganizowane zostały warsztaty dla ekspertów z Austrii, Chorwacji, Bułgarii, Niemiec, Czech, Turcji oraz Polski, które służyły wymianie doświadczeń i dokładnej analizie rozwiązań zastosowanych w każdym z wymienionych państw.