Pracownicy ZPZ

Pracownicy Zakładu Polityki Zdrowotnej

Dr hab. n. o zdr. Piotr Romaniuk – adiunkt, kierownik Zakładu

 

 

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, doktor habilitowany nauk o zdrowiu. Absolwent Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie również obronił rozprawę doktorską zatytułowaną „Kapitał społeczny jako czynnik warunkujący funkcjonowanie instytucji demokratycznych”. Pracownik Zakładu Polityki Zdrowotnej SUM od 2003 roku. Autor ponad siedemdziesięciu recenzowanych publikacji w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych oraz polskich i międzynarodowych monografiach. Uczestnik konferencji naukowych m.in. w Bangkoku, Jerozolimie, Atenach, Glasgow, Telford, Edynburgu, Utrechcie, Montreux, Brukseli, Heidelbergu, Muenster, Leuven i Kownie.

W pracy naukowej zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami z obszaru organizacji i funkcjonowania systemu zabezpieczenia społecznego w Polsce i krajach transformujących się, osadzeniem polityki społecznej i zdrowotnej w procesach sprawowania władzy politycznej oraz demokratycznej rywalizacji, a także społeczno-politycznymi uwarunkowaniami efektywności systemów zdrowotnych.

 

Dr n. med. Krzysztof Kaczmarek - asystent

 

 

Socjolog, absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od 2005 roku asystent w Zakładzie Polityki Zdrowotnej SUM. W 2011 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym SUM w Zabrzu. Współautor monografii, rozdziału w monografii, podręcznika i artykułów publikowanych w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych.

 

W pracy naukowej koncentruje się głównie na zagadnieniach promocji zdrowia, lokalnej polityki zdrowotnej, społecznych uwarunkowań zdrowia, polityki społecznej oraz działalności trzeciego sektora w obszarze badań nad zdrowiem publicznym.

 

dr n. o zdr. Katarzyna Brukało - wykładowca

 

Urodzona w Bytomiu. Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego,  Wydziału Zdrowia Publicznego kierunków: Dietetyka oraz Zdrowie Publiczne. W 2012 roku odbyła staż w Polskim Biurze Światowej Organizacji Zdrowia w Warszawie. Zatrudniona w Zakładzie Polityki Zdrowotnej od października 2012 roku.

Zainteresowania badawcze: żywność funkcjonalna, nutrigenomika, lokalna polityka zdrowotna, samorządowe program zdrowotne.

 

 

 

 

 

mgr Katarzyna Chojnacka - wykładowca


Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, Wydział Matematyki Fizyki i Chemii - kierunek - Chemia ogólna. Ukończyła liczne studia podyplomowe na kierunkach: fizyka, matematyka, biologia, etyka oraz oligofrenopedagogika.

Zainteresowania badawcze: histamina w żywności, dodatki do żywności, substancje antyżywieniowe i prozdrowotne w żywności.


mgr Agata Mitera - wykładowca

 

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego - kierunek: Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne oraz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Wydziału Zdrowia Publicznego - Kierunek: Dietetyka.

Zainteresowania badawcze: psychodietetyka, diety w sportach siłowych, terapia, komunikacja interpersonalna.