Nasze publikacje

Publikacje pracowników Zakładu Polityki Zdrowotnej

Wybrane publikacje pracowników Zakładu Polityki Zdrowotnej. Pełna lista dostępna jest w bazie bibliografii pracowników Śląskiego Uniwersytetu Medycznego dostępnej na stronie biblioteki (kod jednostki - PPZ).

J. Woźniak-Holecka, P. Romaniuk, T. Holecki, A. Frączkiewicz-Wronka, S. Jaruga. Health promotion development in the spa treatment. Perspectives for the European countries learned from Poland's experiences. Front.Pharmacol.2017; Vol.8, [art.] 29, p.1-4. IF: 4,4. DOI: 10.3389/fphar.2017.00029

Kaczmarek K., Brukało K. (red.) Zdrowie publiczne w warunkach globalizacji. Katowice : Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 2017

Holecki T, Romaniuk P. The oncological package: a new source of concern in Poland's health system. Lancet Oncol.2015; Vol.16, No.3, p.e104 IF 26.509. DOI: 10.1016/S1470-2045(15)70030-6.

Romaniuk P., Brukało K. Ochrona zdrowia jako obowiązek państwa. Ewolucja polskiego ustroju konstytucyjnego w aspekcie przepisów dotyczących zdrowia Rocz.Nauk Społ.2015; T.7, nr 1, s.101-124. DOI: 10.18290/rns.2015.(7)43.1-8.

Romaniuk P., Szromek A. The evolution of the health system outcomes in Central and Eastern Europe and their association with social, economic and political factors: an analysis of 25 years of transition. BMC Health Serv.Res.2016; Vol.16, No.95, p.1-12. IF: 1.606. DOI: 10.1186/s12913-016-1344-3

Holecki T., Romaniuk P., Woźniak-Holecka J. The systemic changes to improve efficiency in Polish primary health care. Front.Pharmacol.2016; Vol.7, [art.]209, p.1-5. IF: 4.418. DOI: 10.3389/fphar.2016.00209.

Romaniuk P., Holecki T., Woźniak-Holecka J. Using new instruments of clustering policy in the health care system. The case of Poland. Front.Pharmacol.2016; Vol.7, [art.]177, p.1-5. IF: 4.418. DOI: 10.3389/fphar.2016.00177

Romaniuk P., Brukało K. Legislative challenges for the Polish public health system in the opinions of stakeholders. W: Health economics and policy challenges in global emerging markets. / Ed.: Mihajlo Jakovljevic. New York : Nova Science Publishers, 2016, p.109-125. ISBN: 978-1-63484-720-9

Romaniuk P., Kaczmarek K. The EU Directive on the application of patients' rights in cross-border healthcare and its impact on provision of healthcare services - experience learned from a survey of selected Polish providers. W: Health for Public, Public for Health. Heath systems in V4 countries. / Ed.: P. Romaniuk, E. Grochowska-Niedworok. Lublin : Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, 2016, s.58-70. ISBN: 978-83-65272-24-9

Szromek A., Romaniuk P., Hadzik A. The privatization of spa companies in Poland - An evaluation of policy assumptions and implementation. Health Policy2016; Vol.120, No.4, p.362-368. IF: 2.035. DOI: 10.1016/j.healthpol.2016.02.011

Krajewski-Siuda K, Szromek A, Romaniuk P, Gericke CA, Szpak A, Kaczmarek K. Emigration preferences and plans among medical students in Poland. Hum.Resour.Health2012; Vol.10, No.8, IF - 1.828

Jochem J., Walas K., Chojnacka K., Mitera A., Krawiec A., Stasiak A., Kasperska-Zając A.: Influence of chronically-administered amitriptyline on cardiovascular reactivity in rats. Annales Academiae Medicae Silesiensis. 2012; 66: 28-33. Punktacja ministerstwa: 4.000

Szliszka E., Mitera A., Król W.: Cytotoksyczne działanie bawachinu w kombinacji z ligandem czynnika martwicy nowotworu indukującym apoptozę (TRAIL) na komórki raka gruczołu krokowego LNCaP. W: Flawonoidy i ich zastosowanie.  M. Kopacz, J. Pusza. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2012; 49-58. Punktacja ministerstwa: 4.000.

Szliszka E., Bronikowska J., Mitera A., Kunicka M., Szmydki D., Król W.: Wzmacnianie naturalnych mechanizmów odporności przeciwnowotworowej z udziałem TRAIL przez chalkony w badaniach in vitro raka gruczołu krokowego. W: Flawonoidy i ich zastosowanie. M. Kopacz. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2010; 54-64. Punktacja ministerstwa: 4.000.